Screening af regnvandsbassiner

BassinscreeningUndgå vand i kælderen

Fremtidens nedbør bliver kraftigere og for at landets mange enkeltkloakerede systemer har kapacitet til at modtage vandet, er det vigtigt at forsinkelsesbassinerene fungerer som de skal.

Ved bassinscreening klarlægges behov for udgravning, så bassinet også i fremtiden kan aflede den ønskede mængde vand.

Der tages desuden slamprøver til analyse for miljøfremmede stoffer til bestemmelse af forureningsklasse

MU4


EB1

Samarbejdspartnere

Bassinscreening, Opmåling, DVFI og tilsyn udføres for en række kommuner, primært som underentreprenør for Orbicon og HedeDanmark.